polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Wiersz Zabawny Niemiecko-Polski O Pogorzelisku Kościoła i Kollegium Lubelskiego S. J. / Ułożony przez iednego z Członków tego Towarzystwa i na widok publiczny Wydany"]