polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Tygodnik Rolniczo-Technologiczny : [obejmujący: rolnictwo, gospodarstwo domowe, leśnictwo, ogrodnictwo, technologię wiejską, chemię, fizykę i mechanikę rolniczą, tudzież różne przedmioty przez Jana Nepomucena Kurowskiego], 1835, R. 1, nr 47"]