polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Donatywa Bez aggrawacyi Familii nie z Krzywdą Herbowney Rzewuskich Krzywdy od Boga samego mile Akceptowana Smierc [...] Eleonory z Rzewuskich Hrabiny Krasicki Kasztelanowy Chełmskiey Na Solennym Pogrzebie w Kościele WW. OO. Dominikanow Lubelskich [...] Funebralnym Kazaniem Demonstrowana : A na poskromienie żalow [...] Janowi, [...] Wincentemu, [...] Felixowi, Dominikowi y Jackowi [...] Hrabiom Krasickim [...] Załosnym po utraconey Matce Synom Konsekrowana / Przez X. Bonawenturę Awedyka [...] Roku [...] 1739. dnia 15. Octobris [...] Do Druku w Lublinie Podana"]