polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny i kanoniczny wiary katolickiéj, z odpowiedziami na zarzuty wzięte z nauk przeciw religii, albo Teologija dogmatyczna i moralna, ku użyciu wiernych chrystusowych. T. 4"]