polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Contributor = "Bagieński, Franciszek Salezy (1727-post 1788). Wiersz polski na powinszowanie złożony do Andrzeja Stanisława Kostki Młodziejowskiego, gdy pieczęć wielką koronną odebrał (pol.)"]