polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = \[Raport ogólny Rady Stanu o położeniu kraju z lat 1824, 1825, 1826,1827 i 1828. Inc.\: \"Nayiaśnieyszy Panie\! W dopełnieniu naywyższey woli Waszéy Cesarsko\-Królewskiéy Mości Rada Stanu składa Waszéy Cesarsko\-Królewskiéy Mości rapport ogólny ...\]]