polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Akt zakonnych obłóczyn JJ. Panien Waleryi Jeśman marszałkówny slonimskiéj i Tekli Żurakowskiéj sekretarzówny urzędu marszałkowskiego dopełniony dnia 18 kwietnia 1854 roku w kościele Karmelitanek Dubieńskich D. R. przez x. Leona Szumowskiego è Scholis Piis kanonika h. łuckiego, dziekana i proboszcza dubieńskiego"]