polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "List X. Michała Byliny Kanonika Jnflandzkiego [...] Do X. Antoniego Kuryłowicza Dziekana Ruskiego Chełmskiego [...] Pisany a [...] do Druku Podany Roku [...] 1787"]