polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "List W Materyi Religii : Niegdys Do Jednego P. Dyssydenta Pisany, A Dziś Wszystkim Tymże Jchmościom, Zacnym Korony Polskiey I W. X. Litew. Obywatelom, Naymilszym Bliźnim I Braci Zbawienie Duszy Kochającym, Na Uwagę Podany : z chętnym oczekiwaniem na respons, ieżeliby Kto chciał odpisać w duchu prawdy i Chrześciańskiey miłości"]