polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kazanie W Dzień doroczney pamiątki Narodzin Jego Krolewskiey Mosci P. N. M. : Do zgromadzonych Prześwietney Ziemi Chełmskiey Obywatelów, Pod czas uroczystey Wotywy w Kosciele Farnym Chełmskim WW. JXX. Piarów Miane / przez X. Stanisława Kostkę Rymaszewskiego [...] Roku 1785. Dnia 17. Stycznia"]