polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kazanie Na Pogrzebie [...] Katarzyny Senenskiey z Potockich Miączynskiy Smidenskiey, [...] Starosciny. / Miane. Przez X. Józefa Męcińskiego [...] W Kościele Lubelskim WW.XX Reformatów, Dnia 10 Kwietnia R[ok]u 1793 [...]"]