polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "JW. JP. Tomasza Dłuskiego Podkomorzego Generalnego Woiewodztwa Lubelskiego i z tegoż Woiewodztwa Posła Seymu Walnego Warszawskiego Usprawiedliwienie Się Przed Publicznością Z Manifestu przeciwko Ustawie Dnia 3. Maia R[ok]u teraźnieyszego 1791. nastąpioney, w Grodzie Warszawskim zaniesionego, swym i [...] Józeffa Suffczyńskiego [...] Imieniem wyrażone"]