polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Rekollekcye Dla Duchowienstwa Dyecezyi Chełmskiey Y Lubelskiey / Od [...] Woyciecha Leszczyca Skarszewskiego Biskupa Chełmskiego Y Lubelskiego Przepisane"]