polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Przepisy Rolnictwa i Ogrodnictwa Naynowszemi Przykładami, Wzorami i Planami Ekonomiki obiaśnione i potwierdzone / Zebrane i w Szkołach Białostockich Narodowych Przez Bartłomieia Dziekońskiego Nauczyciela [...] Rolnictwa i Ogrodnictwa [...] Dawane, a [...] z Dodatkiem służących Gospodyniom wiadomości Podane Do Druku 1796"]