polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Figura Chrystusa Frasobliwego z 1767 r. to kapliczka pierwotnie należąca do zabudowań klasztoru wizytek. Jest to obiekt murowany, w typie arkadowym. Zbudowany został w formie czterech ustawionych na cokole filarów tworzących rodzaj baldachimu. Całość zwieńczona jest ściętym ostrosłupem, uzupełnionym daszkiem z żeliwnym, ażurowym krzyżem. Na zewnątrz ozdobiona barokowo w gładkie pilastry. Wewnątrz kapliczki znajduje się barokowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Autorem figury jest Paweł Antoni Fontana."]