polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = W 1876 \: Czcionkami Drukarni \"Czasu\" pod zarządem Józefa Łakocińskiego, w l. 1877\-1919, 1922\-1925 \: W Drukarni WŁ. L. Anczyca i Spółki, 1920\-1921 \: Czcionkami Drukarni Literackiej w Krakowie pod zarządem L. K. Górskiego, 1937 \: Czcionkami Drukarni \"Orbis\" w Krakowie.]