polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Wychodztwo robotników rolnych za zarobkiem do Niemiec a dostarczanie robotnika do gospodarstw wiejskich w kraju : (referat wiceprezesa dra Tadeusza Pilata na posiedzeniu komitetu Towarzystwa Gospodarskiego Galic. 9 grudnia 1899 r.)"]