polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Instrukcja dla komisyi sprawdzających stan i wartość nieruchomości poddawanych pod zabezpieczenie pożyczek Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego z odnośnymi wnioskami i postanowieniami Połączonych Władz, zapadłemi w kwestyi normowania szacunków technicznych w Towarzystwie"]