polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Instrukcya dla Delegacyj Taxowych i Władz Towarzystwa, rozwijająca i wprowadzająca w wykonanie przepisy o taxie dóbr, zatwierdzona na d. 1(13) sierpnia r. 1872 przez Ogólne Zebranie Naczlenych Władz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w królestwie Polskiem, wraz z 2-ma annexami"]