polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Instrukcja w przedmiocie zastosowalności Art. 20 ustępu b, przepisów z r. 1869 zatwierdzona na Ogólnym Zebraniu Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w dniu 26 czerwca (8 lipca) 1870 roku"]