polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Instrukcja dla Dyrekcji Szczegółowej w przedmiocie załatwiania żądań, dotyczących przemiany pożyczki dotychczasowInstrukcya dla Dyrekcyi Szczegółowej w przedmiocie załatwiania żądań, dotyczących przemiany pożyczki dotychczasowej na pożyczkę w listach zastawnych I-éj seryi z roku 1869, w myśl art. 56 i następnych przepisów z dnia 12 (24) lipca 1869 r."]