polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Przenosiny Iaśnie Wielmożnego Pana, [...] Thomasza Zamoyskiego, Wielkiego Kanclerza Koronnego do Grobu. : Abo Kazanie Krotkie. Miane, gdy Ciało Iego Mści z Pałacu Zamoyskiego do Grobu niesiono, 9. Dnia Lutego, Roku [...] 1638. / Przez X. Stanisława Szałapskiego [...]."]