polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Panska Cnota Prorok Nieśmiertelnego Imienia [...] w Vice-Reiu Egyptu Jozefie, w Oyczyźnie naszey w naypierwszym Senatorze [...] Jozefie Wandalinie Mniszchu, [...] Kasztelanie Krakowskim, Na żałobnym Pogrzebu Akcie Ogłoszona. / Przez [...] X. Alexandra Jana z Trembina Trembinskiego, [...] W Zamościu w Kosciele WW. OO. Reformatow, Roku [...] 1747. Dnia 25. [...] Września"]