polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "abela szacunkowa przestrzeni użytkowych, od I-go do 300 morgów i od 1-go do 300 prętów, ułożona na podstawie cen ustanowionych przepisami taxy dóbr, dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego"]