polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Godny Polak Y Swięty Jezuita [...] Stanisław Kostka Pod Zaszczytem Godnych Imion [...] Jana Cieszkowskiego, Kasztelanica Liwskiego [...] z Xięstwa Mazowieckiego na Trybunał Głowny Koronny Deputata Y Jana Nowosielskiego, Starosty Łukowskiego [...] z Woiewodztwa Podlaskiego Deputata [...] W Kazaniu na swoie Swięto w Kościele WW. XX. Jezuitow Piotrkowskim, Roku 1747. Ogłoszony / Przez X. J. Reinalda Scholarum Piarum Kaznodzieię"]