polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "1. Dokumenty cechu garncarskiego w Lublinie, przechowywane w skrzynce cechu: ustawa z 1661 r, potweierdzenia ustawy z lat: 1671, 1681"