polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Urzędowa kopia z dnia 24.11.1913 r. testamentu Bolesława Prusa z 12.06.1908 r. z poprawką z 08.06.1909 r. wydana przez notariusza Józefa Staniszewskiego w Warszawie"]