polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Naywyzszego Biskupa Prawdziwy Obraz : Przeciwny temu, który niedawno naypoznieysi Nauczyciele w Wiedniu Aystryackim Wymyslili : Pierwey ięzykiem łacińskim [...] u Antoniego Zatty w Wenecyi Roku 1782. Wydany Teraz na polski ięzyk [...] w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Trynitarzów w Lublinie Przeniesiony Roku 1786"]