polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Nadgrobek Wspaniałym Prochom [...] Pawła [...] Lubartowicza Sanguszka Wielkiego W. X. Litewskiego Marszałka [...] Imieniem pospolitego Całey Oyczyżny żalu Wypisany A od obowiązaney [...] Prowincyi Polskiey Societatis Jesu Ogłoszony"]