polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Mądrosc y Męstwo Okazane w życiu [...] Tekli Swiętey Przy wprowadzeniu Jey Swiętych Relikwii [...] do Kościoła Kollegiaty Zamoyskiey nakładem Przesławney Akademii Uroczyście odprawionym / Przez [...] Marcina Brzyskiego [...] Ogłoszone"]