polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "List Uczniów Filozofii oswieconey do Nauczycielow Swoich : Obiaśnienia i załatwienia niektorych Wątpliwości Dopraszaiący Się : Roku 1785. Dnia 15. Stycznia z pod Węgrowa do Warszawy Pisany"]