polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Akt uroczysty zakończenia rocznego biegu nauk w Gimnazyum Gubernialnem Łukowskiem odbędzie się dnia 15/27 lipca 1840 roku o godzinie 10 rano, na który władze rzadowe, rodziców i opiekunów zaprasza dyrektor tegoż gimnazyum Kazimierz Nahajewicz"]