polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Grupa żołnierzy oddziału. Od lewej siedzą\: NN, kapral Wacław Metner ps. \"Leśny\", NN. Stoją\: kapral Józef Bryczek ps. \"Grzyb\", NN, kapral Leonard Ryszard Mierzwa ps. \"Indianin\", NN.]