polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich, z przydaniem dyplomatów ; Krytyczny rozbiór statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu"]