polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Var. B\: odmienny skład pierwszej składki, różnica w tyt. \"Tarcza Wiary S. Rzymskiey \[...\]\" od słowa \"Wydana\"\: \"y Za Dozwoleniem Zwierzchności Duchowney do Druku Podana\", listewka na k. \(\)1r. i winieta listwowa na k. \(\)2r. złożone z innych ozdobników niż w var. A1 i A2, położenie sygn.\: \(\)2/ent.]