polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Ulotka w siedmiu punktach przedstawia utworzenie sił narodowych \"pod czynnym kierunkiem Naczelników Powiatowych i Okręgowych\". Mówi o stosunku do ludności wyznania prawosławnego.]