polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Var. A - odmienny skład składek A, B, C: s. 8 i 9 oznaczone, s. 12 oznaczona popr., położ. sygnatur - A2/-Sy, B/a, B2/e-so, C/do (2 w.), C2/tym (2 w.), winietka na s. 3 złoż. z in. elem. nż w Var. B (Var. A - w środku prostokąta gwiazdki), na s. 28 odmienny przerywnik."]