polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Ulica Krakowskie Przedmieście - główna ulica Lublina. Do 1575 r. zabudowa ulicy przeważnie drewniana, a w zabudowie dominowały kramy. Pożar z 1575 r. spalił większość zabudowy. Od tej pory dominuje zabudowa murowana. W XVII w. ulica zyskała reprezencyjny charakter, stało przy niej aż trzydzieśći rezydencji szlacheckich. w 1817 r. zainstalowano pierwsze oświetlenie ulic (lampy łojowe, później olejowe z metalowymi lusterkami). 9 września 1939 r. podczas nalotu najwięcej bomb spadło na rejon ul. Krakowskie Przedmieście. W sierpniu 1940 r. przemianowana na Reichstrasse. Po wojnie Krakowskie Przedmieście stało się miejscem demonstrowania siły państwowej. ; Widok z Wieży Trynitarskiej."]