polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Tron Krolewski Swiętemu, Krolewskiemu y Naywyzszemu Kapłanstwu Chrystusowemu W Sercach Ludzkich Wystawiony, Albo Sposob Adoracyi, uszanowania y chwały Nayswiętszego Kapłaństwa Chrystusowego Przeswietnemu Bractwu Kapłanskiemu dla Codziennego cwiczenia się [...] Podany / Przez X. Jakuba Radlinskiego [...]."]