polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "W 1627 r. reformaci przybyli do Kazimierza, od razu przystąpili do budowy klasztoru i rozbudowy kościoła. Klasztor powstawał etapami w l. 1639-1668. Kościół rozrastał się przez dobudowanie zakrystii, chóru i kruchty. W l. 1762-66 nastąpiła przebudowa kościoła."]