polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Gmach prawosławnego seminarium duchownego oddano do uzytku w 1890 r. Budynek w kształcie litery \"E\" był obiektem nowoczesnym\: posiadał kanalizację, wodę bieżąca i ogrzewanie centralne. Pomieszczenia mieszkalne znajdowały się na trzecim piętrze, drugie zajmowały sale lekcyjne i biblioteka, pierwsze zaś aula i gabinet rektora. Środkową, tylną część zajmowała kaplica seminaryjna św. Leoncjusza. Po wybuchu I wojny światowej,w budynku seminarium utworzono rosyjski szpital wojskowy. Od 1919 r. w budynku mieściło się Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego.]