polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = \"Gniazda Sieroce\" \- sieć domów dziecka, zakładanych przez pedagoga Kazimierza Antoniego Jeżewskiego \(1877\-1948\). Po 1918 r. przekształcane i grupowane w Wioski Sieroce, a następnie w Wioski Kościuszkowskie \(nazwane tak dla uczczenia 100. rocznicy śmierci T. Kościuszki\).]