polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Gmach zbudowany w l. 1899-1900, renowacja w 1910 r. W okresie międzywojennym w budynku na parterze znajdowała się cukiernia oraz sklep delikatesowy. W czasie II wojny światowej utworzono w nim Dom Niemiecki (Deutsches Haus). Po wojnie budynek stał się siedzibą hotelu Lublinianka, Baru Centralnego, kawiarni i restauracji. W l. 2001–2002 nieruchomość zakupiła firma Lublin Grand Hotel sp. z o.o."]