polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Gmach wzniesiony w latach 1874-1876 wg projeku Juliana Ankiewicza. Do 1925(?) r. siedziba Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Od 1925 wł. Banku Ziemskiego w Warszawie. W l. 1934-1939 i 1944-1951 siedziba Sądu Apelacyjnego. 25-29 lipca 1944 siedziba Okręgowej Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Na Kraj. W. l. 1951-1999 siedziba Sądu Wojewódzkiego. Od 1999 siedziba Sądu Okręgowego."]