polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Gmach Poczty Głównej zbudowany w 1861 r., rozbudowany 1921–1924 i 1953–1958, w l. 1970–1975 przebudowa wnętrza."]