polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = 1. Ded. wierszem\: \"Do J. O. Xiężny Jeymci Izabelli z Hrabiów Flemingów Czartoryskiey, Generałowey Ziem Podolskich\"; 2. \(s. 51\)\: \"Do J. O. Xiężny Jeymosci Maryanny z Xiążąt Czartoryskich Wirtemberskiey\".]