polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Dokument dotyczy wiary chrześcijańskiej i władzy \(cytat ze św. Chryzostoma\: \"Nie masz władzy tylko od Boga, lecz nie wypływa ztąd, że wszelki panujący z woli Boga panuje\"\) w kontekście aktualnych wydarzeń. Dokument o charakterze tajnej gazetki, dwuszpaltowy.]