polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Broszura rozbudza ducha narodowego, odwołuje sie do wydarzeń 1830 i 1848 roku, wspomina o utworzeniu w Paryżu Towarzystwa Demokratycznego na czele z Ludwikiem Mierosławskim oraz o uwłaszczeniu."]