polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Adres do cara w sprawie przyłączenia Podola do Królestwa. Wspomina również o równouprawnieniu wszystkich stanów i wyznań, swobodnym rozwoju ludności polskiej i ukraińskiej. Idee te sformułowano na zjeździe szlachty w Kamieńcu Podolskim w obecności marszałka gubernialnego."]