polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Alternative title = "Dziennik najwyżej zatwierdzonej w dniu 14-tym marca 1902 roku Osobnej Rady w Sprawie Utworzenia Gubernii Chełmskiej"]